Reiki

Wat is reiki? (korte uitleg)

Reiki is een eeuwenoude geneeswijze die gebruik maakt van universele energie. Deze energie is voor iedereen toegankelijk en kan doormiddel van een inwijding in deze kennis door iedereen gebruikt worden.

Reiki is toepasbaar voor vrijwel alle aandoeningen van zowel lichaam als geest.

Reiki geeft zowel rust als energie helpt het lichaam op een natuurlijk e manier de aanwezige afvalstoffen te verwijderen. Het is dan ook aanbevolen om na de behandeling dagelijks minimaal anderhalve liter water te drinken om het afvoeren van de afvalstoffen mogelijk te maken. Omdat er uitsluitend met de, om ons heen aanwezige, energie gewerkt wordt heeft Reiki geen bijwerking.

U kunt bij ons terecht voor een behandeling of een opleiding tot een van de drie Reiki graden. Na een uitleg van de behandeling en het opnemen van uw kl achten wordt u door één van de Reikimasters behandeld.

De cursusdata worden in overleg met de cursisten gepland.

 • Reiki 1e graad 4 dagdelen (4 avonden of twee dagen)
 • Reiki 2e graad 1 dag
 • Reiki 3e graad 1 dag
 • Reikimaster 1 dag

De “her”ontdekking van Reiki

REIKI

Usui Shiki Ryoho

Wat is Reiki?

Reiki is een Japans begrip.
Reiki betekent letterlijk; Kracht van de Zon!
Reiki is Universele levensenergie,
de kracht die ons omringt.

de Reiki-leefregels

 • Maak je – alleen vandaag – niet kwaad.
 • Maak je – alleen vandaag – geen zorgen.
 • Toon dankbaarheid.
 • Doe je werk (aan jezelf) met waardering.
 • Wees aardig voor mensen.

Waar komt REIKI vandaan?

Mikaomi Usui (1865-1926)

De herontdekker van Reiki is de leraar Mikaomi Usui. Deze Mikaomi Usui heeft jaren lang gezocht naar een methode om te helen met de handen.

Na jaren van studeren en reizen vindt hij een geschrift van de volgelingen van Boeddha met de symbolen en de beschrijving om te genezen. Alleen begrijpt hij niet hoe dit werkt. Hij besluit een plaats te zoeken om te vasten en te mediteren. Na eenentwintig dagen te hebben gevast op de berg Kurama krijgt hij op de laatste dag een mystieke ervaring waarna hij zich realiseert dat hij genezende gaven heeft ontvangen. Hij behandelt dan veel mensen in de achterbuurten van Japan, maar merkt dat diezelfde mensen weer terug komen met dezelfde klachten en kwalen. Hij concludeert daaruit dat de behandelde zelf ook iets moet doen aan zijn eigen genezing. Zo definieerde hij de Reiki-leefregels, die Usui doorgaf aan iedereen die hij behandelde of inwijdde.

Hij adviseert allen deze regels elke dag te lezen en in hun leven te integreren. Hij heeft uiteindelijk aan meer dan tweeduizend mensen lesgegeven in Reiki, waarvan hij er zestien, waaronder Chujiro Hayashi, eeft ingewijd tot master. Een aantal andere door Usui ingewijde masters zijn: Tatsumi (overleden) Toshihiro Eguchi, Jusaburo Giuda, Bo Takatomi, Toyoichi Wanami,Yoshiharu Watanabe, Keizo Ogawa, J. Ushida.

Chujiro Hayashi (1878-1941)

Chujiro Hayashi was een uitgetreden marine officier en dokter. Hij ontving de inwijding tot master van Usui rond 1925 toen hij 47 jaar oud was, en was de laatste student die Usui had opgeleid tot Master.

Dr. Hayashi ging verder en ontwikkelde the Usui System Of Natural Healing. Hij opende een Reikikliniek in Tokio en hield nauwkeurige bestanden bij over de behandelingen met Reiki. Hij heeft deze informatie gebruikt om de standaard hand posities, het systeem met de drie graden en de initiaties te creëren. Hij heeft voor hij stierf aan zijn vrouw en Hawayo Takata, het systeem doorgegeven, evenals elf anderen.

Hawayo Takata (1900-1980)

Hawayo Takata komt doordat ze een operatie moet ondergaan en een andere manier zoekt om van haar kwaal af te komen in contact met Chujiro Hayashi en zijn Reikikliniek . Ze krijgt in 1936 haar eerste reiki inwijding en werkt dan nog een jaar met Dr. Hayashi voordat ze de tweede inwijding ontvangt. In 1937 keert ze terug naar Hawaii en word snel gevolgd door Hayashi en zijn dochter die haar helpen om Reiki in Hawaii te introduceren. Zij word in de winter van 1938 door Hayashi ingewijd tot master. Zij heeft tussen 1970 en haar dood 22 masters ingewijd. Doch naar nu blijkt heeft zij niet aan een ieder dezelfde of volledige kennis doorgegeven, zodat er thans nogal wat verschillen bestaan onder de Masters die volgens het traditionele systeem initiëren.

De 22 reikimasters die mevrouw Takata heeft ingewijd:
George Araki / Barbara McCullough / Beth Grey / Ursula Baylow / Paul Mitchell / Iris Ishikura (overleden) / Fran Brown / Barbara Weber Ray / Ethel Lombardi / Wanja Twan / Virginia Samdahl / Phyllis Lei Furumoto / Dorothy Baba (overleden) / Mary McFaden / John Gray / Rick Bockner / Bethel Phaigh (overleden) / Harry Kuboi / Patricia Ewing / Shinobu Saito / Takata’s Zus / Barbara Brown

Iris Ishikura

Iris Ishikura was één van de 22 Reikimasters die tussen 1973 en 1980 werd op geleid door Hawayo Takata.
Zij was tevens een van de 5 Masters aan wie Hawayo Takata de ademhalings en contractie techniek heeft doorgegeven, waaruit later Tera Mai TM reiki is ontstaan. In 1982 initiatieerde zij Arthur Robertson als Reiki Master. Hij was één van de eerste Reiki masters samen met Iris Ishikura die het traditionele systeem van de vaststaande bedragen voor inwijdingen verliet.

Phyllis Lei Furumoto

De kleindochter van Hawayo Takata en volgens sommigen de huidige Grandmaster van the Usui System Of Natural Healing. Op dit moment zijn er al ver gevorderde plannen om Reiki als handelsmerk vast te leggen. Maar omdat de naam Reiki in sommige landen niet geregistreerd kan worden wordt de naam van het systeem veranderd in Usui Shiki Rhyoho (Het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen).

De REIKI leefregels

Het opschrift van Usui’s gedenksteen

“Wie ernstig leert en vol overgave aan zichzelf werkt, om zijn lichaam en zijn geest te verbeteren en om een beter mens te worden, is een ‘mens van grote geest'”.

De mensen die deze grote geest voor het welzijn van de maatschappij gebruiken, om vele mensen de juiste weg te wijzen en om goed te doen, noemt men “leraren”. Een van deze leraren was Usui. Hij leerde mensen het Reiki van het universum. Talloze mensen kwamen tot hem en verzochten hem, hun de grote weg van Reiki bij te brengen en om hen te helen. Zijn voornaam is Mikaomi, zijn andere naam ( in Japan kregen vroeger leerlingen een nieuwe naam van hun leermeester) is Gyoho (kan men ook als Kyoho uitspreken). Hij werd in het dorp Yago geboren, in Bezirk Yamagata van de Gifu-prefektuur, op 15 augustus. Hij leerde veel en beschikte over schitterende talenten. Als volwassene bereisde hij meerdere westelijke landen zoals China, om daar te studeren. Alhoewel hij een prachtig mens was met buitengewone gaven, had hij veel pech. Maar hij gaf niet op en leerde volhardend verder. Op een dag ging hij naar de berg Kurama om zich voor meditatie terug te trekken, en vastte 21 dagen lang. Na deze 21 dagen voelde hij de grote Reiki-energie in zich, en sindsdien leerde hij alles over het Reiki-systeem. Allereerst gebruikte hij Reiki voor zichzelf, daarna probeerde hij het bij zijn familie, en daar het bij de verschillende kwalen goed aansloeg, besloot hij om het ook met vele anderen te delen. Om Reiki bekend en voor het publiek toegankelijk te maken, opende hij een kliniek in Harajuka, Aoyama in Tokyo, in april van het 10de jaar van de Taisho-tijd (1921). Hij leidde workshops en hield Reiki-helingzittingen voor vele mensen. De mensen moesten voor zijn huis in de rij staan om behandelt te worden. In september van het twaalfde jaar van de Taisho-tijd (1923) schokte de verwoestende Kanto-aardbeving Tokyo. Duizenden werden gedood, gewond en ziek. Usui’s hart werd ernstig, en vol verdriet begon hij in de hele stad de talrijke slachtoffers van de aardbeving te helen. Al snel werd zijn kliniek te klein, zodat hij in februari van het veertiende jaar van de Taisho-tijd, uit de stad naar Nakano trok, waar hij een nieuwe kliniek bouwde. Zijn roem verbreidde zich snel over heel Japan, en hij werd in veel kleine dorpen van het land uitgenodigd. Eenmaal reisde hij naar Kure, een andere keer naar de Hiroshima-prefektuur en naar Fukuyama. Bij zijn verblijf in Fukuyama werd hij ziek en stierf op de leeftijd van 62 jaar op 9 maart in het vijftiende jaar van de Taisho-tijd (1926). De naam van zijn vrouw was Sadako, haar meisjesnaam was Suzuki. Ze hadden een zoon en een dochter. De zoon, Fuji Usui, nam de familieonderneming over na Usui’s dood. Usui was zeer warmhartig, eenvoudig en ootmoedig, zijn lichaam was gezond en goed geproportioneerd. Hij sche

Zijn levenslange gewoonte en ervaring om te leren, en het verzamelen van informatie, hebben hem wellicht geholpen, Reiki te ontvangen en te begrijpen. Het hoofddoel van Reiki is niet uitsluitend het helen van ziektes, maar ook de versterking van het beschikbare natuurlijke talent, de balans van de geest, de gezondheid van het lichaam en daarmee het verkrijgen van geluk. Om anderen hiermee vertrouwd te maken, moest men de vijf principes van de Meiji-keizer volgen, en ze diep in het hart verinnerlijken. Zeg deze vijf principes elke morgen en elke avond op:

 1. Erger je vandaag niet
 2. Maak je vandaag geen zorgen
 3. Wees vandaag dankbaar
 4. Werk vandaag hard (aan jezelf)
 5. Wees vandaag aardig tegen je medemens.

Het uiteindelijke doel is, de oeroude geheime methode te begrijpen, zoals men naar geluk verlangt, en zo een algemeen geldige helingmethode tegen veel kwalen te ontdekken. Wanneer men deze schitterende principes volgt, zal men de rustige geest van de oude wijzen verkrijgen. Om het Reiki-systeem te kunnen verspreiden, is het belangrijk, om op een plek te beginnen die dichtbij je ligt; begin niet met iets, zoals filosofie of logica, dat misschien ver van je ligt. Wees stil, en zit elke morgen en elke avond met voor de borst gevouwen handen in de “Gassho” of “Namaste”-houding. Volg de schitterende principes op, wees onberispelijk en rustig. Werk aan je hart, en breng zaken vanuit je rustige zelf naar buiten. Daar Reiki diep in jezelf begint, kan iedereen Reiki uitoefenen. De wereld verandert snel, filosofieën veranderen, maar als Reiki over de hele wereld verspreid kan worden, zal het de harten van de mensen en de moraal van de maatschappij treffen. Het zal vele, vele mensen daarbij helpen, niet alleen ziektes te genezen, maar ook de aarde. Meer dan 2000 mensen leerde Reiki van Usui. Menigeen leerde Reiki van zijn ervaren leerlingen, zodat vele mensen, die ver weg woonden, eveneens Reiki leren konden. Ook nu nog, na Usui’s dood, zal Reiki zich nog lang verder verbreiden. Het is een zegen, van hem Reiki geleerd te hebben, zijn “grote” ervaren te hebben, en bekwaam te zijn om het door te geven. Velen van Usui’s leerlingen stroomde naar hier, om dit gedenkteken op de begraafplaats van de Saihoji-tempel in Bezirk Toyotama te bouwen. Ik werd verzocht deze woorden te schrijven, zodat zijn schitterend werk verdergaat. Ik waardeer zijn werk ten zeerste, en ik wil al zijn leerlingen graag zeggen, dat ik mij geëerd voel, voor deze opgave uitgezocht te zijn. Ik wens dat veel mensen begrijpen, welk een indrukwekkende dienst Usui de wereld, voor de jaren die nog komen gaan, bewezen heeft.” Geschreven door, “ju-san-i kun-san-tou ko-yon-kyu” Juzaburo Gyuda ook wel als Ushida uitgesproken. In het tweede jaar van Showa (1927), February Hoe werkt REIKI? Reiki is een therapie waarbij door handoplegging energie overdracht plaats vindt. De persoon die behandelt de “gever” legt zijn/haar handen op, hoofd, lichaam, en benen van de ontvanger. Via de handen “stroomt” Reiki, de helende energie. Reiki stimuleert zo de zelfgenezende vermogens die ieder mens heeft vermogens die door de dagelijkse negativiteit die we over ons heen krijgen kunnen verminderen. De door deze negativiteit opgebouwde blokkades uiten zich in geestelijke en lichamelijke ziekten. Hier herstelt Reiki de balans en het versterkt de werking van het immuunsysteem. In eerste instantie ervaart men na een Reiki-behandeling een diepe ontspanning. Daardoor stelt het lichaam zich het meest open voor genezing. Ook de geest reageert het best via ontspanning. In ontspanning krijgen geest en lichaam de kans om alle negativiteit los te laten. Reiki zet een helingsproces op gang dat alle geestelijke en lichamelijke gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Deze zuivering kan heel intens zijn doordat het gepaard kan gaan met ziek voelen, pijn, ontstemming, depressie etc. een nare fase die je kunt verwelkomen, want hierna kunnen lichaam en geest in harmonie komen. Het hoofddoel van Reiki is niet uitsluitend het helen van ziektes, maar ook de versterking van het beschikbare natuurlijke talent, de balans van de geest, de gezondheid van het lichaam en daarmee het verkrijgen van geluk. Reiki geeft je zelfvertrouwen, Reiki geeft je nieuwe bewustwordingen. Reiki helpt je in harmonie te leven met jezelf en de kosmos.

Drie graden

De eerste graad verkrijg je door vier inwijdingen, ook wel “afstemmingen” genoemd, in vier dagdelen. Deze inwijdingen zijn rituele handelingen waardoor je opengesteld wordt als kanaal voor de zelfgenezende kracht, de “Reiki”. Dit kanaal wordt gezuiverd van blokkades, zodat de energie (Ki) beter kan doorstromen. Tijdens deze cursus leer je hoe je Reiki kunt (door) geven en zelf ontvangen.

De tweede graads cursus duurt twee à drie dagdelen. Hierbij wordt nog dieper gegraven. Je krijgt drie symbolen aangereikt met de daarbij behorende spreuken (mantra’s). Een Reiki behandeling wordt zodoende circa 15 maal versterkt. Ook kun je hierna op afstand behandelen en leer je een mentale behandeling te geven. Je kunt gericht werken met trauma’s, frustraties en pijnen uit het heden en verleden. Maar je kunt ook positieve doelen behandelen, zoals je toekomst, welvaart en welzijn, etc.

De derde graad van Reiki is de zgn. Master-degree (Eng. to master). Nog verder word je opengesteld voor de universele levensenergie. Je leert hoe je een cursus moet geven, (d.m.v. het assisteren bij een reikicursus) en hoe je anderen inwijdt in Reiki. Je wordt reiki instructeur of reiki leraar.